Kontakt
Telewizja TASK Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Politechnika Gdańska nowy budynek Wydziału ETI – IIIp. ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk tel. ( 48) 58 348-60-49 fax. ( 48) 58 347-10-06 e mail: telewizja@task.gda.pl web: tv.task.gda.pl